i1

Chuông cửa màn hình Kocom KCV-574

7.500.000 VND

CHỨC NĂNG CHÍNH

¤ Nghe gọi có hình ảnh

¤ Kết nối khóa điện tử bằng sóng Radio

¤ Mở rông các loại sensor

¤ Kết nối Smart Home (tùy chọn thêm)

MADE IN KOREA 

  

KC-C71                           

 DOOR CAMERA KC-C60                     DOOR CAMERA KC-MC30

 

 

 

 

 

 
 

KCV-574_3