i1

Camera Chuông Cửa KC-Q80T

CHỨC NĂNG CHÍNH

¤ Nghe gọi có hình ảnh

¤ Kết nối khóa điện tử bằng sóng Radio

¤ Mở rông các loại sensor

¤ Kết nối Smart Home (tùy chọn thêm)

MADE IN KOREA